Stavební chemie Keracoll

V r√°mci ŇôeŇ°en√≠ naŇ°ich zak√°zek upŇôednostŇąujeme stavebn√≠ chemie Keracoll a snaŇĺ√≠me se Ňô√≠dit filozofi√≠ “Greenbuilding”

GreenBuilding filozofie
Nov√Ĺ styl ekologick√©ho stavńõn√≠

Z√°kladem filozofie GreenBuilding, kterou se firma Kerakoll Ňô√≠d√≠ ve sv√© ńćinnosti, je z√°ruka pouŇĺit√≠ ekologick√Ĺch materi√°lŇĮ nejvyŇ°Ň°√≠ kvality pro rekonstrukce nebo v√Ĺstavbu budov s vyuŇĺit√≠m postupŇĮ trvale udrŇĺiteln√©ho rozvoje a v pŇô√≠m√©m spojen√≠ se zajiŇ°tńõn√≠m zdrav√≠ pro obyvatele. Kvalita vzduchu uvnitŇô budovy, vysok√© energetick√© a environment√°ln√≠ standardy stejnńõ jako zdrav√© interi√©ry v rovnov√°ze s pŇô√≠rodou tvoŇô√≠ nezbytn√© podm√≠nky pro dobrou n√°ladu v naŇ°ich domech. Firma Kerakoll se soustŇôeńŹuje zejm√©na na integrov√°n√≠ rŇĮzn√Ĺch aspektŇĮ GreenBuilding s kaŇĺdodenn√≠m Ňĺivotem ńćlovńõka se st√°le vyŇ°Ň°√≠ √ļrovn√≠ ekologick√©ho vńõdom√≠ a s rostouc√≠m ekologick√Ĺm vn√≠m√°n√≠m.

Eko-kompatibilní materiály
V souńćasnosti je moŇĺn√© pouŇĺ√≠t ve stavebnictv√≠ technologie bezpeńćn√©, modern√≠ a Ň°etrn√© k Ňĺivotn√≠mu prostŇôed√≠, kter√© zajiŇ°Ň•uj√≠ maxim√°ln√≠ komfort v interi√©rech budov. V√Ĺrobky nov√© generace, pŇôedpov√≠daj√≠c√≠ evoluci v oblasti projektov√Ĺch a stavebn√≠ch norem pro budovy vysok√© kvality, zohledŇąuj√≠ jejich konstrukce rovnńõŇĺ ze soci√°ln√≠ho a enviroment√°ln√≠ho hlediska.

 
Kerakoll

 

<< zpńõt na √ļvodn√≠ str√°nku <<